Blästring

Vid blästring tar man effektivt bort rost, glödskal och föroreningar från en stålyta genom att med högt tryck spruta stålsand mot ytan.
Vid rengöring av ömtåligare ytor som t ex plåt och lättmetall använder man sand istället för stålsand.
Svepblästring eller lättblästring som rengöring av en varmförzinkad yta före målning, kräver lågt tryck och mycket finkornigt blästermedel för bästa resultat.

Våra blästrings hallar har måtten längd 18 meter, bredd 6 meter och porthöjd 4.5 meter.
En för stålblästring och en för ”svepblästring” av varmförzinkat gods, ”duplex”.
Lyftkapacitet 8 ton

Vi blästrar enligt SS-EN ISO 8503-2.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 för rostskyddsmålning
av lastbärande konstruktioner och detaljer av stål.

blastringshall

Vår blästringsanläggning

 

atervinning

Återvinning