Duplex

Målning av varmförzinkade ytor s.k. duplexbehandling ökar i omfattning. Duplexbehandling (dubbelbehandling) ger mycket gott korrosionsskydd. Detta genom att den underliggande zinken hindrar korrosion även om färgskiktet skadas, vilket är oftast fallet vid transport och montering.

Duplexförfarandet ger en ytbehandling med låg livslängdskostnad. Metoden är kanske lite dyrare i initialskedet men så blir underhålls- och ersättningskostnaderna väsentligt lägre. Denna metod är dessutom miljövänligare, eftersom man innesluter zinken med färg.

Den varmförzinkade ytan kan med fördel, efter lättblästring, målas med de flesta färger och i olika kulörer.

Katodiskt skydd

Vid skador på en varmförzinkad yta skyddar zinkskiktet det underliggande stålet från korrosion med ett s.k. katodiskt skydd, d.v.s zinkskiktet fungerar här som offeranod. Stål kan ej korrodera i närvaro av zink. Det katodiska skyddets förmåga och tiden innan stålet angrips är avhängig, zinkskiktets tjocklek, det underliggande materialets egenskaper samt omfattningen av skadan.

diagram3

Bilden ovan visar hur de olika ytbehandlingsformerna skyddar stålet vid ex. repskada. Vid skador på en varmförzinkad och målad yta (duplex) skyddar zinkskiktet det underliggande stålet från korrosion samt förhindrar det målade skiktet att släppa.

diagram
Diagrammet visar tillväxt av korrosion på målat (cold rolled steel) samt varmförzinkad och målat stål (galvanized steel).