ISO 9001 kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är kopplad till affärsidén.

Policyn avser alla arbetsuppgifter från första kundkontakt tills att tjänsten är utförd och fakturerad till kund.

• Vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer.

• Ledningssystemet ska vara ett dagligt verktyg för att styra och leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet och för att uppfylla kunders och myndigheters krav.

• Vi skall ständigt utvecklas i våra arbetssätt för att lösa uppgifterna på det mest effektiva och rationella sättet.

• Kunders och myndigheters dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.

• Alla medarbetare skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.

• Alla medarbetare skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.

• Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionen och för det administrativa arbetet skall vara dokumenterat på lättförståeligt och beskrivande sätt.