Målning

Vid rostskyddsmålning applicerar man en färgbeläggning på en yta med t ex pensel eller spruta. Färgen är oftast uppbyggd av lösningsmedel, bindemedel och pigment. Vid torkningen avgår lösningsmedlet och det pigmenterade bindemedlet sitter kvar.
Bindemedlet bestämmer typen av färg, t ex epoxi, alkryd, uretan etc medan pigmentet ger önskad kulör på färgen och dels övriga egenskaper som t ex rostskydd.
En väl rengjord yta är mycket viktig för att få god vidhäftning mellan färgen och underlaget. Vid målning på stål eller zink är blästring respektive svepblästring nödvändig.

I vår fasta blästrings och målningsanläggning utförs rostskyddsmålning i samtliga
korrosivitet klasser enligt ISO 12944.

Vår anläggning är utrustad med ventilation som är anpassad för lösningsmedel fri färg.

Vi är certifierade för rostskyddsmålning för bärverksdetaljer i stål enligt
ISO 1090-1:2009+A1:2011

 

malningshall

Vår målningshall

 

torkhall

Torkhallen