Sprutförzinkning

Med sprutförzinkning kan man få en zinkbeläggning på föremål som är för stora för att doppa ner i en zinkgryta. Vid sprutförzinkning smälts zink i en gaslåga eller ljusbåge och kastas mot den blästrade stålytan med hjälp av tryckluft.

Sprutförzinkningen utföres enligt SMS-2972

Sprutförzinkning kan ge beläggningar med skikttjocklekar från 30 till 500 µm, och metoden är även lämplig för reparation av varmförzinkade ytor som skadats genom mekanisk åverkan eller svetsning.

Sprutförzinkning ger en rå, något porös beläggning, som väl lämpar sig för målning.

sprutf sprutf2