Varmförzinkning

zinktackaVid varmförzinkning doppas rengjorda och betade stålföremål mer i smält zink vid 460 grader celsius. Zinken reagerar med stålet och bildar en legering som är metalliskt bunden vid stålytan. Denna legering av zink och stål är hårdare än stålet själv och ger god nötningstålighet för den varmförzinkade produkten.

Tack vare att zinkbeläggningen korroderar mycket långsammare än stålet och att beläggningen täcker hela stålytan, även invändigt, skyddar varmförzinkning mot rost under mycket lång tid.

Vad är varmförzinkning?
Varmförzinkning innebär att detaljerna rengörs från rost, glödskal och andra föroreningar genom betning, därefter doppas detaljerna i en zinksmälta och får då en beläggning av järnzinklegeringar och ren zink på ytan. Tack vare det katodiska skydd zinkbeläggningen ger stål om beläggningen skadas, kan ej rost ”krypa in” under zinken.

Färgbeläggningar förstörs oftast genom att rost bildas i gränsskiktet mellan färgbeläggningen och stålet.

Zinkbeläggningar på stål skyddar mot korrosion på två sätt:
1. Genom barriärverkan, dvs hindrar fukt och oxygen att tränga fram till stålytan.
2. Genom att ge katodiskt skydd i repor, slagmärken, klippkanter etc.

Varmförzinkningens fördelar:

  • Lågt pris, låg årskostnad
  • Zinkbeläggningens långa livslängd, som många gånger ger ett under konstruktionens hela livslängd underhållsfritt rostskydd.
  • Behandlingen utförs i fasta anläggningar efter ett bestämt system, vilket ger stor säkerhet mot fel.
  • Zinkbeläggningens kvalitet är helt oberoende av vid behandlingstillfället rådande väderlek.
  • Jämn och kvalitativt fullgod beläggning även på svåråtkomliga ytor.
  • Lika tjock eller tjockare beläggning över hörn och skarpa kanter som på släta ytor.
  • Zinkbeläggningens goda förmåga att motstå mekanisk åverkan vid tex transport, omlastningar och montering. Skador vid sådan hantering är sällsynta. Beläggningen behöver därför sällan bättras på plats.
  • Om skador ändå uppstår har zinkbeläggningar förmåga att katodiskt skydda stål mot rost i mindre repor och slagmärken.

Kapacitet hos oss på Södertälje Varmförzinkning:
Zinkgrytans mått L6500xB1300xD2500
Dubbeldopp upp till 12 meter.

Läs mer:
Skikttjocklekskontroll
Efterbearbetning
Val av stål vid varmförzinkning
Konstruktionstips för gods som skall varmförzinkas
Följ zinkpriset här >>